UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Vážení rodiče, II. Mateřská škola Jiráskova a odloučené pracoviště MŠ Tyršova, budou uzavřeny od 23.12 do 31.12.2021. Posledním dnem provozu je  22.12. (středa). Provoz bude obnoven v pondělí 3.1.2022. Přejeme vám krásné Vánoce, v novém roce 2022 pevné zdraví a spoustu hezkých okamžiků s vašimi dětmi. Kolektiv MŠ Jiráskova a odloučené pracoviště MŠ Tyršova

ZÁPIS Z INFORMATIVNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE

Vážení rodiče, Vzhledem k opatřením, které vydalo MŠMT a MZV k zamezení šíření nemoci Covid-19, se třídní schůzky nemohou konat v takové podobě, jak jste byli zvyklí. Veškeré informace týkající se Mateřské školy Jiráskova a odloučeného pracoviště MŠ Tyršova, vám předáváme v tištěné podobě. Prosíme vás o důkladné prostudování. 1. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI Provoz mateřské školy je od 6.00- 16.00

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘÍCHOZÍCH DĚTÍ

  CO S SEBOU DO MŠ Přezůvky s pevnou patou Plastový hrníček s ouškem Dostatek náhradního oblečení do třídy i na ven, náhradní obuv ven Oblíbeného plyšáčka, který dětem usnadní adaptační období !!! VŠE ČITELNĚ PODEPSANÉ !!!   REŽIM DNE Příchod dětí do MŠ nejpozději do 8:30hod Vyzvedávání dětí z MŠ: Po obědě 11:55 – 12:15 hod    

Oznámení o jmenování zástupce ředitele školy na MŠ Tyršova

Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vám sdělila že od 1. 8. 2021 nastupuje do funkce zástupkyně ředitelky školy paní Bc. Lenka Peterková, která přichází po paní Ivaně Freharové z důvodu dlouhodobé nemoci. Přeji tímto nové paní zástupkyni hodně sil a mnoho zdaru v této nové roli a významné funkci. S přáním hezkého dne

Rozhodnutí o přijetí

II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy Ředitelka II. Mateřské školy, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, jejichž zřizovatelem je Město Moravská Třebová, T. G. Masaryka 29, rozhodla v souladu s § 34 odst.3, § 165 odst.2 písm. b) a § 183 odst. 1, Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Informace pro rodiče

Děti, které nechodily do MŠ v měsíci duben, mají automaticky úlevu z placení školného. Od května je provoz i platba obnovena ve starém režimu.  

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání: Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:  V mateřských školách od 3. 5. 2021 se

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022

Opatření k zápisu do II. MŠ Jiráskova 1141 a odloučeného pracoviště MŠ Tyršova 1 v Moravské Třebové pro školní rok 2021/2022 Zápis 21až22   Zápis dětí proběhne od 3. května 2021 do 13. května 2021 a to distanční  formou. Na školní rok je nutné zapsat i děti nastupující do MŠ i v průběhu školního roku.

Mimořádná opatření

Mimořádné opatření ( nabývá platnosti 6.4.2021) Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle paragrafu 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID- 19 způsobené novým koronavirem SARS -CoV-2 tato mimořádná opatření: I. Dítěti, které je dítětem mateřské školy a není mu mimořádným nebo krizovým opatřením zakázána