Předškoláci bilancují

Předškoláci bilancují Co nám uplynulé pololetí přineslo? Zamýšlejí se děti s učitelkami ze Zelené třídy Mateřské školy Jiráskova. 12. září jsme byli v ZUŠ na uměleckých dílnách. Jako vždy nás uvítali učitelé školy s per-fektně připraveným programem. Písničku „Tučňáci“ jsme si zapamatovali a ještě dlouho zpívali. Den otevřených dveří v Charitě nás zaujal nejen dobře

VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ

Velikým překvapením pro naše děti bylo divadelní představení „O dvanácti měsíčkách“, které si připravily děti ze Zelené třídy pod „taktovkou“ paní učitelky Aleny a Blanky. Dětští herci byli úžasní, dokázali všechny diváky vtáhnout do děje a poděkováním jim byl obrovský potlesk všech zúčastněných.

Vánoční besídka

V adventním období jsme se také zodpovědně připravovali na besídku. V den „D“ vládla ve třídě napjatá atmosféra a děti nemohly pro samé očekávání ani odpočívat. Ještě poslední úpravy, přivítání rodičů a hostů a už je to tady! Dětem se program vydařil a milým zpestřením bylo i vystoupení holčiček z tanečního kroužku pod vedením slečny

Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce…

…ale svátkům předchází v MŠ spousta milých povinností, jako například zdobení stromečku. Už pouhé rozsvícení svíček děti naladilo a při vánočních melodiích společně stromeček nazdobily. Jednoho dne ráno byla pod stromečkem nadílka- stavebnice, společenské hry a hračky. Děti byly spokojené, i když nenašly úplně všechno, co si přály. A ejhle! Do jedné hry se natolik