! PROSÍME, ČTĚTE !

Žádáme rodiče, aby odnesli dětem všechny věci ze šatny! Platí i pro rodiče, které z důvodu ochrany zdraví ve spojitosti s COVID-19, neposílají děti do MŠ. Rovněž žádáme, aby děti, které momentálně navštěvují MŠ, do třídy nenosily z domova žádné hračky a jiné předměty. Do školky dětem přineste pouze: náhradní oblečení oblečení na pobyt venku

Já bych rád k Betlému..

Již tradičně jsme se s dětmi vypravili k dřevěnému betlému a zvonu přání k místnímu stoláři. U expozice jsme si zazpívali vánoční koledy a tak trochu si zpříjemnili to nekonečně dlouhé čekání na Ježíška.  

Adventní tvoření

Adventní čas jsme si zpříjemnili tvořivou dílničkou pro rodiče s dětmi. Toto odpoledne jsme vyráběli svícen a svíčky z plátů včelího vosku. Moc děkujeme za hojnou účast a přejeme vám všem krásné prožití adventního času v klidu a v kruhu těch nejbližších.

Navštívil nás Mikuláš

Dnes mohly děti přijít do školky v maskách, protože nás tradičně ve třídě navštívil Mikuláš se svými pomocníky.  Jak se říká, s čerty nejsou žerty a některé děti jejich návštěvu nesly těžce. Nakonec jsme všichni slíbili, že se polepšíme. 🙂   dav dav

Výlet do svíčkárny Rodas v Olomouci

Dnes jsme navštívili, v rámci PD mimo školu, svíčkárnu Rodas v Olomouci. Děti si vyzkoušely zdobení svíček, vyrobily si vlastní voskovky, které si odvezly domů. Shlédly video o historii svíčkárny, o možnostech zdobení svíček i výrobě jiných produktů z vosku. Dětem se výlet líbil.

Bramboriáda

Naše první Bramboriáda pro rodiče s dětmi se vydařila. Počasí nám přálo a tak zábavnému odpoledni nic nebránilo. Pro zúčastněné byly připraveny soutěže, opékání špekáčků a rovněž speciální úkol pro tatínky. 🙂