Když se ruka k ruce vine….

…tak se dílo podaří. Zahrada naší školky ožila i v sobotu 30.3. 2019. V dobré náladě se sešli rodiče a spolu s kolektivem školky zvelebovali školní zahradu pro bezpečné hry našich dětí. Vyhrabali trávu, rozmístili 6 ks kompostérů, připravili pískoviště, herní prvky, lavičky a stolky, opravili plot, nasázeli květiny, upravili prostor před sekcemi a zbyl

Školková brigáda

Děkujeme všem rodičům s dětmi, kteří nám pomáhali při sobotní přípravě školní zahrady na letošní herní sezonu. Vaší pomoci si vážíme.  

Jarní hrátky

Krásného počasí jsme využili k návštěvě zámeckého hřiště … .

Zimo, zimo táhni pryč!

Vynášení smrti Moreny a vítání jara je v naší školce každoroční rituál. Všichni se po dlouhé zimě na tento den moc těšíme. Letos vyráběla Morenu naše třída a dali jsme si opravdu záležet, abychom použili  přírodní materiály. Sešli jsme se před školkou a za rachotu nástrojů a říkanek o konci zimy, jsme se vydali na

Poznáváme povolání

U tohoto tématu si děti rozšiřovaly znalosti o povoláních kolem nás, a to zejména prožitkem: herec, dispečer, řidič DZS a RZS, kominík, zaměstnanci MŠ, městská policie. Jiná poznávaly formou námětových her. Sdělovaly si, kde a proč pracují jejich rodiče a jestli je jejich práce důležitá. Děkujeme rodičům, kteří s námi ochotně spolupracovali při prožitkovém učení.  

Vyháníme paní Zimu

V rámci vyhánění zimy jsme byli společně s dětmi ze zelené třídy topit Morenu do nedalekého potoka.