Včeličky a Sluňákov

Ve středu nastal ten prima den. Plni očekávání jsme před osmou hodinou přišli s batůžkem do školky, kde jsme vydatně posnídali. A pak už šup do autobusu a „letíme“ směr Horka nad Moravou. Cesta nám uběhla rychle a pan řidič byl moc prima. Důležité fotografování před budovou Sluňákova máme za sebou a vyrážíme na zdejší

Bubnujeme na buben, ……

Ke Dni dětí jsme dětem do školky pozvali bubeníka, který pochází z Holandska. Okamžitě děti nadchnul a prožili jsme kouzelné chvíle s hudbou a bubny.

Bubnování

Dnes jsme byli s dětmi na návštěvě v MŠ Jiráskova na „Bubnování“ pod vedením zkušeného instruktora. Děti si dopoledne moc užily.

Stužkováním to nekončí….

Naše „Včeličky“ už brzy vyletí ze svého úlu v MŠ Tyršova v Moravské Třebové. Vždyť některé z nich k nám chodily i 5 let! V kolektivu ostatních dětí se mnohému naučily a v mnohém zdokonalily. V pátek 24. 5. 2019 byly děti slavnostně pasovány na školáky. Za zvuku slavnostní fanfáry obdržely památeční stužku a sladkosti.

Sportovní hry pro MŠ

Jako každý školní rok i letos se naše školka zúčastnila her v duchu fair play. Děti na tyto hry trénovaly a jako tým podaly hezké výsledky. I když tentokrát počasí moc nepřálo. Všem moc děkujeme za reprezentaci.

Pálení čarodějnic

V letošním roce nám moc počasí nepřálo, ale i přes to se nám podařilo čarodějnice spálit a zahnat tím zlé síly z naší zahrady.    

Návštěva prvňáčků v MŠ Tyršova

Dne 15. 5. 2019 naši školku navštívila první třída p. uč. Draesslerové, která nám zahrála a zazpívala pohádku „O Budulínkovi“ Děti se zájmem poslouchaly pohádku a moc se nám to všem líbilo   .

Malý zdravotník

Naše „Včeličky“ se od rána těšily na Baryčka. Ptáte se, kdo to je? Přece opičák! A nepřišel sám. Doprovázela ho zdravotní sestřička ze svitavské nemocnice paní Kateřina Kuřová. Co je zdravá strava a co nám moc neprospívá, to děti dobře znají. Na důležitá telefonní čísla IZS máme pomůcky, ale když sestřička Baryčkovi brala krev a

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ

Ředitelka II. Mateřské školy, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, jejichž zřizovatelem je Město Moravská Třebová, T.G.Masaryka 29, rozhodla v souladu s § 34 odst.3, § 165 odst.2 písm. b) a § 183 odst. 1, Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský zákon) a v souladu se Zákonem č. 500/2004