INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘÍCHOZÍCH DĚTÍ

  CO S SEBOU DO MŠ Přezůvky s pevnou patou Plastový hrníček s ouškem Dostatek náhradního oblečení do třídy i na ven, náhradní obuv ven Oblíbeného plyšáčka, který dětem usnadní adaptační období !!! VŠE ČITELNĚ PODEPSANÉ !!!   REŽIM DNE Příchod dětí do MŠ nejpozději do 8:30hod Vyzvedávání dětí z MŠ: Po obědě 11:55 – 12:15 hod    

Oznámení o jmenování zástupce ředitele školy na MŠ Tyršova

Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vám sdělila že od 1. 8. 2021 nastupuje do funkce zástupkyně ředitelky školy paní Bc. Lenka Peterková, která přichází po paní Ivaně Freharové z důvodu dlouhodobé nemoci. Přeji tímto nové paní zástupkyni hodně sil a mnoho zdaru v této nové roli a významné funkci. S přáním hezkého dne