Den Země u Muzea

Ve středu  27. 4. 2022 jsme si v parku u Muzea vyzkoušeli, jak žijí včeličky a co všechno mají za práci. Děti si pojmenovaly včelku, sršně, vosu a čmeláčka, naučily se včeličky krmit, zalítaly si jako včeličky a sbíraly pyl z kytiček. podívaly se do úlu a  zažily ještě spoustu dalších dobrodružství. Nakonec si i 

Čarodějnické odpoledne

Odpoledne jsme si na školní zahradě užili čarodějnické odpoledne pro rodiče s dětmi. Byla nejen zábavná stanoviště s plněním úkolů, ale i opékání párků a pálení čarodějnice.

Den Země u muzea

Děti si užily „Den Země“ u muzea s tématem „Včelka Mája a její kamarádi“.

Máme rádi přírodu

V rámci tohoto tématu se děti seznamovaly zejména s druhy materiálů, významem jejich opakovaného využití a následné recyklace. Vyzkoušely si i výrobu ručního papíru. papír:          opětovné využití materiálů:   

Chystáme zahrádku

Společně s některými dětmi jsme připravili zahrádku a domluvili se, co zasadíme. Vyhrály to slunečnice pro ptáčky a květiny pro motýly.