INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘÍCHOZÍCH DĚTÍ

 

 • CO S SEBOU DO MŠ
 • Přezůvky s pevnou patou
 • Plastový hrníček s ouškem
 • Dostatek náhradního oblečení do třídy i na ven, náhradní obuv ven
 • Oblíbeného plyšáčka, který dětem usnadní adaptační období

!!! VŠE ČITELNĚ PODEPSANÉ !!!

 

 • REŽIM DNE
 • Příchod dětí do MŠ nejpozději do 8:30hod
 • Vyzvedávání dětí z MŠ: Po obědě 11:55 – 12:15 hod

                                              : po spaní od 14:00 hod do 16:00 hod

 

Prosíme maminky na RD, aby si své děti v adaptačním období vyzvedávaly po obědě.

 

 • DŮLEŽITÉ INFORMACE
 • Odhlašování dětí z MŠ (stravy): Děti na následující den odhlašujte VŽDY nejpozději do 12:00 hod u třídních učitelek nebo telefonicky na příslušném pavilonu.
 • Žádáme o včasné dodání všech vyplněných dokumentů o dítěti.
 • Kontakty: Ředitelka MŠ 461 316 782

Účetní MŠ tel. 461 313 505

Pavilon A tel. 461 313 782

Pavilon B tel. 461 313 506

                           MŠ Tyršova tel. 461 316 716/732 368 217

 

 • Podklady k platbám za školné a stravu dostanou rodiče dětí po nástupu do MŠ.
 • Seznamy dětí budou vyvěšeny na vchodových dveřích jednotlivých tříd 1.9.2021.