IZS

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 jsme navštívili akci integrovaných záchranných složek. Svoji práci tu představovali hasiči, záchranáři i policisté. Poutavá byla ukázka týmu psovodů, kde jsme mohli vidět pejsky v běžných pracovních akcích. Bylo to příjemné dopoledne, ale nás ještě čekalo smutné odpoledne……byl čas se rozloučit se školáky.  

Listování

Předškoláčci si po prázdninách nasadí své aktovky a usednou do školních lavic. Do nové životní etapy dnes dětem popřál nejen pan starosta Ing. Tomáš Kolkop, ale gratulanty byli i známí herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný, kteří sehráli dnes předškolákům představení KVAK A ŽBLUŃK. Závěrem si děti krásně zatančily. Všem se nám představení moc líbilo.

Pyžamková párty aneb spíme ve školce

Oblečem se do pyžamka, nebude tu s námi mamka. Achich, ouvej, běda – dnes nám pusu nedá. Nebrečíme, nesmutníme, náramně se pobavíme. Těšíme se na to – bude to stát za to. Soutěže a hezké hraní a s pohádkou sladké spaní. Až schováme knížku – honem do pelíšku.  

Poslední návštěva knihovny v tomto školním roce

V pondělí jsme navštívili knihovnu a s paní knihovnicí Janou Mazurovou jsme strávili poutavé chvilky s knihou. Vzájemně jsme si popřáli krásné prázdniny a s vědomím, že mnozí z nás tu byli se školkou naposledy, jsme odcházeli.

Blíž ke hvězdám

Ve čtvrtek 6. 6. jsme se vydali na pěší výlet ke zdejší hvězdárně. Děti si vyrobily čelenky s hvězdou a vydaly se na dobrodružnou cestu. Na hvězdárně nás přivítala paní Dagmar Jarošová, která dětským způsobem připravila hvězdný program.Děti soutěžily ve dvou skupinách a zde projevily také své znalosti spojené s tématem vesmíru. Prohlédli jsme si

Hrátky na louce

Pěším výletem jsme volně navázali na návštěvu Sluňákova. Pokračovali jsme v objevování vývojových etap motýla. Dnes nás čekalo zakuklení housenky a to se nám náramně povedlo. Proběhli jsme se po louce, dostatečně jsme doplnili tekutiny i potřebnou energii. Vnímali jsme krásy přírody a společně vytvořili jarní mandaly. Počasí nám přálo a my jsme se už

Dneska máme karneval, kdopak by se masek bál?

Jako v pohádce to vypadalo v naší školce v pátek 31. 5. 2019. Malí piráti, princezny, zvířátka a další postavičky z pohádek oslavili společně Den dětí. Diskotéka, přehlídka masek, dárečky a nanuky spolu s plněním úkolů na zahradě…….nic z toho nesmělo chybět. Za svoji snahu a odvahu děti získaly diplom. Počasí nám přálo a na