Moranu neseme…

  Vynášení Morany je prastarý pohanský rituál, který má něco do sebe: můžete se rozloučit nejen se zimou, ale symbolicky se vším, co vás trápí. My jsme si Moranu nastrojili a společně s třídou Zvonečků v pátek vynesli a vhodili do vody. Cestou zazněla říkanka Moranu nesem s doprovodem na různé nástroje. Moraně jsme zamávali

Světový den vody

vznikl kvůli skutečnosti, že na světě více než miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody a nemá k ní mnohdy ani přístup. My jsme na oslavu byli připraveni a do MŠ přišli všichni v modrém oblečení. Děti hovořily o vlastnostech vody, proč je důležitá pro člověka a přírodu živou i neživou, proč se zdá modrá, když

Vstávej, semínko…

Děti se prožitkem seznamovaly s přípravou osení na Velikonoce a podmínkami jeho růstu.    

ZÁPIS DO MŠ JIRÁSKOVA A MŠ TYRŠOVA NA ŠR 2023/2024

Zápis do MŠ Jiráskova a MŠ Tyršova V sobotu 6. května 2023 od 9:00 do 11:00 hodin se koná zápis do MŠ Jiráskova a odloučeného pracoviště MŠ Tyršova na školní rok 2023/2024. Veškeré informace a přihlášku do MŠ obdržíte v den zápisu v kanceláři MŠ Jiráskova a MŠ Tyršova. Zápis do mateřské školy se týká