Oznámení o jmenování zástupce ředitele školy na MŠ Tyršova

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám sdělila že od 1. 8. 2021 nastupuje do funkce zástupkyně ředitelky školy

paní Bc. Lenka Peterková,

která přichází po paní Ivaně Freharové z důvodu dlouhodobé nemoci.

Přeji tímto nové paní zástupkyni hodně sil a mnoho zdaru v této nové roli a významné funkci.

S přáním hezkého dne