DOPRAVA

Minulý týden jsme měli téma „Doprava“. S Dětmi jsme si povídali, jaké druhy dopravy existují, co do nich patří, naučily se základní dopravní značky, které si hned vyzkoušely při procházce městem. Děti si vytvořily dopravní značku „Semafor“, kde si procvičily jemnou motoriku při stříhání, lepení i malování štětcem. Děti se seznámily s veřejnou hromadnou dopravou

HMYZ U ŘEK A RYBNÍKŮ

Minulý a začátek tohoto týdne se děti seznámily s hmyzem, který nejčastěji vidíme u rybníků, řek, potůčků, studánek,.. Vysvětlili jsme si důvod, proč některé druhy hmyzu se zdržují převážně u vody. Řekli jsme si, čím se živí a jak vypadjí druhy hmyzu, například komáři, vážky, mravenci, pavouci, kobylky, apod. Třídili jsme pomocí pracovních listů hmyz

VŠE, CO KVETE

Bylo téma minulého týdne, kdy se děti dozvěděly, jaké jarní rostliny právě vykvétají a co vše mají včelky na starost. Jak včelka vypadá, jaká vývojová stádia má, kdo se o ně stará, jaké jsou druhy včel a kdo má co na starosti. Děti si zkusily pracovat se včelím voskem. Na zahradě pak pozorovaly nejen rostlinky,

MAMINKA MÁ SVÁTEK

S dětmi jsme si tento týden povídali o maminkách. Jak vypadají, co pro nás všechno dělají, co mají rády a co by jim děti ze srdce přály. Naučily se básničky o maminkách, zazpívaly si písničku a to vše maminkám předvedly během tvořivé dílničky, která se konala ve středu odpoledne. Maminky si s dětmi mohly vyrobit

ČARODEJNICKÝ REJ

Děti se seznámily s tradicí Pálení čarodejnic, která vyvrcholila „čarodejnickým rejem“ ve třídě, kdy se děti proměnily v čarodejnice a černokněžníky. Poslechly si pohádku „Jak ježibaba dobrý skutek udělala“, vyprávěli jsme si, jak ježibaba vypadá, jaká má zvířata, z čeho vaří lektvary, kde bydlí a pod. Děti si zahrály pohybové hry, např. „čarování“ nebo “

DEN ZEMĚ

V rámci oslav celosvětového DNE ZEMĚ, který je datován na 22. 4. se společnost VHOS, a. s. spolu s DDM, Kulturními službami, Gymnáziem Moravská Třebová a Zdravým městem podílela na výchovně vzdělávací akci určené pro děti z mateřských škol, dále pro děti z I. a II. tříd základních škol, pro děti navštěvující Speciální školu v Moravské Třebové a taktéž pro širokou veřejnost. Tento

CO NOVÉHO NA DVOREČKU

V tomto týdnu bylo ve žluté třídě téma Hospodářská zvířátka a jejich mláďátka. Adámek  s námi oslavil narozeniny. Zazpívali jsme si písničku “ Pásla ovečky“ a k tomu jsme si přidali jednoduchý taneček. Vyprávěli jsme si o zvířátkách, pojmenovávali jejich mláďátka a vysvětlili jsme si i jejich užitek, který pak děti roztřídily pomocí kartiček. Vyzkoušeli

KAŽDÝ PTÁČEK HNÍZDO STAVÍ

Každý ptáček hnízdo staví bylo téma posledního březnového týdne ve žluté třídě. Děti se seznámily se stálými i tažnými ptáčky a jejich rozdíly, vyrobily si na nástěnku malé čapí kamarády a procvičily si pravolevou orientaci pomocí pracovních listů. Také jsme si s dětmi zazpívaly písničku „Vrabec a sýkorka“, ke které jsme připojily i krátký taneček.