Rozhodnutí o přijetí

II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy

Ředitelka II. Mateřské školy, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, jejichž zřizovatelem je Město Moravská Třebová, T. G. Masaryka 29, rozhodla v souladu s § 34 odst.3, § 165 odst.2 písm. b) a § 183 odst. 1, Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský zákon) a v souladu se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Od 1.9.2021 jsou přijaty děti s daným registračním číslem:

7/21

8/21

9/21

10/21

11/21

12/21

13/21

14/21

15/21

16/21

17/21

18/21

19/21

20/21

21/21

22/21

23/21

24/21

25/21

26/21

27/21

28/21

29/21

30/21

31/21

32/21

33/21

34/21

35/21

36/21

37//21