Čarodějnický rej u Berušek

Dnes jsme si ve školce s dětmi užili slet čarodějnic a čarodějů, plný soutěží, zpěvu, tance a kouzlení. Pro všechny, co se dnes slétli do školky, byla přichystaná i  čarodějná hostina. Pro čaroděje a čarodějnice byl připraven fotokoutek. Všichni jsme si dopoledne náramně užili. 🕷️🕸️🦇 Všem rodičům děkujeme za spolupráci. ☀️

Berušky na výletě

Dnes jsme se s dětmi vydali na výlet do Boršova. Cílem naší cesty byla Chovatelská přehlídka mysliveckých trofejí, kde si pro nás lesní pedagogové připravili zajímavý program. Děti měly možnost vidět lovecké psy, poslechnout si trubače, vidět na vlastní oči orla skalního a dozvědět se o něm zajímavosti. Rovněž měly možnost vidět trofeje srnců, jelenů,

Čarodějnická stezka

Čarodějka v černém hávu, už se chystá na oslavu… Ano, je to tak, blíží se čas čarodějnic a čarodějů. Proto jsme pro vás a vaše děti připravili Čarodějnickou stezku na plotě u MŠ Tyršova (od garáží). Stezka je plná zábavných úkolů, receptů na čarodějné pokrmy, ale naleznete zde i básničku. Za odměnu si můžete s

Berušky v knihovně

Ve čtvrtek jsme navštívili knihovnu. Paní Mazurová si pro nás připravila povídání o knize “Smolný den”, kterou napsal Moritz Petz. Děti poslouchaly příběh, odpovídaly na otázky, věsily prádlo a na závěr si vyrobily čepice z papíru. Všem se dopoledne mezi knihami líbilo a těšíme se zase někdy příště.

Povídej mi pohádku

V rámci tématu ,,Povídej mi pohádku” nás dnes ve školce navštívila paní Mazurová z knihovny. Přinesla s sebou knihu od spisovatele Eduarda Petišky ,,O nejbohatším vrabci na světě”. Na závěr si děti vyrobily vrabečky. Po programu ve školce jsme se vydali na prohlídku knihovny, kde jsme měli možnost navštívit dětské oddělení s ukázkou knih a

BERUŠKY V ZŠ U KOSTELA

V úterý jsme se s dětmi vydali na exkurzi do základní školy. Prohlédli jsme si prostory, nakoukli jsme do třídy prvňáčků. Byl pro nás připravený program, kde si děti vyzkoušely pracovat nejen s robotickými autíčky, se kterými si dokonce i zasoutěžily. Dětem se ve škole moc líbilo a celý program si moc užily.

Povolání trochu jinak

Tento týden máme ve třídě téma ,,Řemesla a povolání”. Děti se seznamují s různými profesemi a jejich významem pro naši společnost. Měli jsme možnost vidět při práci paní kuchařky, paní uklízečky, ale i paní učitelky ve škole. Vydali jsme se pozorovat při práci paní pošťačky, prodavačky, lékárnice, květinářky. V rámci odpoledních činností pracujeme s digitálními

OD ZÁŘÍ ŠKOLÁKEM

Ve středu 21.2. jsme se s dětmi vypravili do ZŠ Palackého, kde pro nás bylo připraveno zábavné dopoledne s názvem ,,Od září školákem”, které se konalo ve školní družině. Na děti čekalo plnění různých pohádkových úkolů, za které získaly razítka. Jako odměnu dostaly děti píšťalky. Celé dopoledne si děti moc užily a už se moc

Masopustní rej

Tento týden jsme měli ve školce téma Masopust. Dozvěděli jsme se tradice a zvyky. Zjistili jsme, jaký význam mají masky v průvodu. Společně jsme upekli masopustní šátečky. V pátek jsme si užili karneval v maskách, soutěže, hostinu. Masopustní veselí jsme zakončili průvodem s písničkou za doprovodu dětských instrumentálních nástrojů po naší školce.🤗 Těšíme se na