Pálení čarodějnic

  Děkujeme rodičům za spolupráci při tvoření čarodějnic, moc se vám všem povedly. A takto jsme strávili páteční den…..

Vstávej, semínko…

Děti se prožitkem seznamovaly s přípravou osení na Velikonoce a podmínkami jeho růstu.    

Masopustní veselí

I když děti ještě tuto tradici nechápou, alespoň si vytvořily zajíčka a oslavily masopust diskotékou…..