Beseda s revírníkem Lesů ČR

Ve středu 15.11. se děti aktivně zapojovaly do odborné přednášky na téma „Zvířátka se chystají na zimu“. Získávaly informace o některých druzích zvířat, ale i o stromech. Beseda proběhla ve spolupráci s Lesy ČR, vedl ji pan Bis. Tímto moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Pálení čarodějnic

  Děkujeme rodičům za spolupráci při tvoření čarodějnic, moc se vám všem povedly. A takto jsme strávili páteční den…..

Vstávej, semínko…

Děti se prožitkem seznamovaly s přípravou osení na Velikonoce a podmínkami jeho růstu.