Společný čarovný týden

Dny před filipojakubskou nocí jsme si užili  tvorbou, kouzly i  závěrečným tancem. Děkujeme za hezké masky a v pondělí konečně můžeme opět přivítat všechny děti ve školce.  

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání: Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:  V mateřských školách od 3. 5. 2021 se

Na jarní procházce…

Zpestření procházky s dětmi aneb najdu vše? Námět je k nalezení na pinterestu, odkud lze vytisknout.

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022

Opatření k zápisu do II. MŠ Jiráskova 1141 a odloučeného pracoviště MŠ Tyršova 1 v Moravské Třebové pro školní rok 2021/2022 Zápis 21až22   Zápis dětí proběhne od 3. května 2021 do 13. května 2021 a to distanční  formou. Na školní rok je nutné zapsat i děti nastupující do MŠ i v průběhu školního roku.

Mimořádná opatření

Mimořádné opatření ( nabývá platnosti 6.4.2021) Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle paragrafu 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID- 19 způsobené novým koronavirem SARS -CoV-2 tato mimořádná opatření: I. Dítěti, které je dítětem mateřské školy a není mu mimořádným nebo krizovým opatřením zakázána

Zahájení provozu v MŠ

Dle nařízení vlády ČR mateřská škola zahajuje provoz 12. 4. 2021  pouze pro povinné předškolní vzdělávání (nejstarší oddělení). Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021, se dne 12. 4. 2021 ruší třída pro IZS a končí tím péče o děti rodičů vybraných profesí na určených mateřských školkách,