Žlutá třída

OSLAVA DNE RODINY

Rodina je nejdůležitější součástí našich životů a tak jsme ji věnovali pozornost první polovinu května. Debata na téma „moje rodina a já“ se nám protáhla na celé jedno deštivé dopoledne. Děti si přinesly fotografie svých rodin a tak bylo co popisovat a vyprávět 🙂 Mezinárodní den rodiny připadá na 15. května, a to bylo letos

STROMOCITY

14. května 2024 byl krásný, skoro letní den a my se účastnili interaktivního výukového programu, zaměřeného na citové prožívání. Tři příběhy zahrané bez rekvizit jen pomocí výrazových prostředků a úžasná práce s hlasem. Čtvrtý příběh vymýšlely děti, jako základ příběhu si vybraly lípu na školní zahradě. Děkujeme divadlu DIP. Zpívali jsme prima písničku: Povězme si

SLET ČARODĚJŮ A ČARODĚJEK

začal kontrolou splnění dubnové výzvy. Jejím cílem bylo společně s rodiči vyrobit čarodějnice, které nám blížící se Filipojakubskou noc připomínaly celý duben. Druhá splněná výzva byla přijít 30. dubna v masce čarodějě či čarodějky. Pro získání diplomu a malé odměny bylo potřeba ještě ochutnat LEKTVAR Z ŽABÍCH NOŽIČEK a zapamatovat si šest předmětů, které čarodějky

PRIMA DOPOLEDNE V BORŠOVĚ

si pro nás připravili členové mysliveckého spolku. Děti viděly výstavu trofejí,ukázku kožešin lesních zvířat s poutavým vyprávěním, také si mohly složit puzzle, přiřazovaly stopy zvířat. Zajímavá byla beseda s majiteli sokola a loveckých psů. Zážitkem pro nás byl i poslech lesnice (hudební nástroj). A jako bonus jsme měli jízdu autobusem 🙂 , to byl teprve

DEN ZEMĚ – ZEMĚ, VODA, VZDUCH

Poznáváme různá stádia růstu. Pečujeme o rostlinky. Pozorujeme obarvování. Zkoumáme koloběh vody. Při všech pokusech dbáme na bezpečnost. Zde jsme vyráběli sopku 🙂 Co se stane, když hořící svíčku, která leží ve vodě, přikryjeme sklenicí? To Vám děti ze žluté už jistě prozradí…  Na druhém videu zkoušíme, zda se nám rozvije poupátko.

DUBNOVÉ DNY DĚTÍ ZE ŽLUTÉ

Hned po Velikonocích nás čekal zápis do základní školy. Intenzivní přípravy již byly za námi a tak jsme si ještě upřesňovaly některé znalosti. Několik dětí přineslo ukázat svoji školní aktovku. Velká očekávání jsme měly ze zážitkového kosmického stanu. V rámci polytechnického vzdělávání jsme vyráběly kuřátka z dřevěných koleček. Trpělivost a pečlivost jsme posilovaly při výrobě

Velikonoce

Přípravy na Velikonoce u nás probíhaly v plném proudu. Děti barvily vajíčka dle své fantazie nejen jako dárek na Velikonoce pro své blízké, ale také nám ozdobily vajíčka u hlavního vchodu. Povídali jsme si o tradici a o zvycích. V úterý k nám přijela paní knihovnice, která si pro děti přichystala knížku Smolný den (Moritz

SVĚTOVÝ DEN VODY

Ve pátek 22.března byl – SVĚTOVÝ DEN VODY. Děti i paní učitelky dostaly  malý úkol přijít v tento den oblečeni v modré barvě, kterou má většina z nás spojenou s vodou.  Na obrázku jsme sledovali koloběh vody v přírodě a připravili jsme si o něm i malý pokus. Zazpívali jsme si k tomu písničku  ,,