Žlutá třída

Návštěva knihovny

14.11. se vydala žlutá třída do městské knihovny, kde na nás čekala paní knihovnice s knížkou „Medvěd nechce jít spát“ od Oksana Bula. Paní knihovnice měla přednes knížky nachystaný velmi poutavou a zábavnou formou a na konec nechyběla ani tvůrčí chvilka. Dětem se knížka velmi líbila a tak se nemůžeme dočkat, jaký příběh nám představí

Kouzlo lesa – plody podzimu, vlčí máky pro veterány

Tento týden byl ve žluté třídě ve znamení lesa a plodů podzimu. S dětmi jsme si povídali o krásách podzimu, jak se příroda mění v této době a jaké plody dozrávají. Povídali jsme si o houbách a přečetli si pohádky na toto téma. Děti sbíraly listí a třídily je podle velikosti a tvaru, učily se

Dýňohrátky

Tento týden byl ve znamení dýňohrátek. S dětmi jsme si povídali, co vše se dá s dýní dělat. Ve skupinkách si nazdobily dle své fantazie svoje dýně, vyzkoušely si, jakou práci dá dlabání veliké dýně a zkoumaly, jak vypadá dýně uvnitř. Naučily si pohybovou básničku a písničku a ty pak přednesly svým rodičům při pondělním

Zábavné odpoledne s rodiči

V pondělí 23.10.2023 proběhlo na školní zahradě ve žluté třídě tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi ve znamení dýňohrátek. Děti si mohly s rodiči vyzkoušet řadu zábavných úkolů a na konec si spolu vytvořili podzimní lucerničku, kterou si odnesli domů. Rodiče donesli výborné dýňové pochoutky a spousty dalších dobrot, počasí nám přálo a tak jsme

Z pohádky do zahrádky – ovoce

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o podzimním ovoci, jaké ovoce nám právě dozrává, jaké nám nejvíce chutná, apod. Pomocí jablíček děti určovaly velikost a tvar, řadily jablíčka od největšího po nejmenší, měřily výšku svých kamarádů, rozkrojili jsme jablíčko a určovali jsme celek, čtvrtku, půlku.. a nechybělo ani počítání. Děti se naučily básničku

Návštěva knihovny

Ve středu jsme s dětmi navštívili městskou knihovnu, kde nám paní knihovnice představila knihu – Marianne Dubuc PTÁČEK A LEV, kterou si spolu s dětmi zábavnou a poutavou formou přečetla. Dětem se knížka moc líbila.

Hejbánky pro děti

V pondělí nás navštívila paní Darina Doulová, která dětem na školní zahradě ukázala, jak zábavný může být kroužek založený na sportu. Výuka byla vedena hravou formou, kde si děti vyzkoušely část sportovního nářadí a jiné zábavné pomůcky ke cvičení. Děti byly nadšené.. no posuďte sami. V případě zájmu můžete navštívit webové stránky DDM, kde si