MILÍ RODIČE,

děkujeme vám za celoroční vstřícnost a spolupráci. Přejeme všem pohodovém prázdniny plné zážitků a v září úspěšný start do další životní etapy vašich dětí.

Edukativní altán ve školní zahradě MŠ Moravská Třebová

V roce 2020 se naše mateřská škola zapojila do Výzvy Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky „Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti“. Získali jsme finanční prostředky na vybudování Edukativního altánu v zahradě MŠ Jiráskova. Realizace projektu měla být dokončena na konci roku 2021. Z důvodu

Vlez v les

aneb akrobacie na zámku. Pan starosta popřál dětem krásné prázdniny a hodně úspěchů ve škole. Děti se seznámily s působivým a zajímavým zpracováním příběhu.                 

Loučíme se s předškoláky

V úterý 21. června se na zahradě konalo slavnostní pasování budoucích prvňáčků králem Filipem. Děti předvedly své dovednosti  a společně se svými rodinami zhlédly divadelní představení souboru J. K. Tyla.   

Narozeniny

♥ a to poslední v tomto školním roce….. Aničce i mamince moc děkujeme. Dorty byly úžasné.