NAROZENINY

V listopadu i prosinci jsme  oslavovali narozeniny…..dětem i maminkám děkujeme.  Poslední oslava letošního roku byla v duchu vánoční diskotéky….

VÁNOČNÍ VYCHÁZKA ZA ZVÍŘÁTKY

V předvánočním čase jsme se vypravili trošku přilepšit zvířátkům, když jim všechna potrava zapadala sněhem. Baťůžky jsme měli plné dobrot, také vánoční náladu  a spoustu energie.     Krmení jsme nesli pod Křížový vrch do zdejšího biokoridoru, což je taková stezka pro zvířátka a opravdu tu o jejich stopy nebyla nouze 🙂  Záhadou nám bylo toto

Stolístek ve školce

Ve čtvrtek 15. 12. byl u nás ve školce Stolístek s dopoledním zábavným programem na téma „Kapr“. Děti se dozvěděly spoustu poznatků o vánočních zvycích, vyrobily si čertíka ze sušeného ovoce a vyrobily si svoji vlastní vánoční ozdobu z medové plástve.  

Vánoční dílničky

V pondělí 12. 12. jsme v naší Včeličkové třídě měli tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi. Prožili jsme pohodové odpoledne, vznikly krásné výrobky.

7.12.2022 Vystoupení v Domově pro seniory

Společně se seniory jsme strávili příjemné předvánoční dopoledne v Domově pro seniory. Našim záměrem jim bylo udělat radost a vyloudit úsměv ve tvářích krátkým vánočním programem. Celá akce se nesla ve velmi přátelské atmosféře, vánoční program se dětem vydaři. Důkazem  bylo závěrečné společné zpívání koled a hlasitý potlesk. Na každého seniora čekal malý ručně vyrobený