Pověřenec pro ochranu osobních údajů

1. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová , okres Svitavy IČO:70880603     Pověřenec pro ochranu osobních údajů     Pověřencem je na základě smlouvy II. Mateřské školy , Jiráskova 1141,  Moravská Třebová s firmou MANA Consulting  s.r.o.  její zaměstnanec: Jméno:            Jaromír Novotný E-mail:             mana@mana.cz V Moravské Třebové dne : 23.5.2018      

Informace o zpracování údajů v MŠ

    MŠ Jiráskova 1141 v Mor. Třebové, jejímž zřizovatelem je Město Moravská Třebová, poskytuje předškolní vzdělávání dětem ve smyslu školského zákona a v rámci svých činností zpracovává  osobní údaje. Postupuje přitom v souladu s právními předpisy, zejména nařízením EU č. 2016/ 679 o ochraně osobních údajů. Osobní údaje se předávají v případě, kdy to

Oznámení ředitelky školy ve věci rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy   Oznámení ředitelky školy ve věci rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 v souladu s § 183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění Registrační číslo: 1/18                            14/18                           27/18                      40/18