Den s IZS

Děti poví hodně…a tak se páni policisti dozvěděli, že už byli policajti u někoho doma, že má maminka doma dvoje pouta a také, že tatínek říká policistům „Kašpaři“. Hezké prázdniny bez nehod 🙂

LOUČENÍ SE ŠKOLÁKY

Na světě jsou důležité i vzpomínky, které si vytváříme…..máme na co vzpomínat……. Děti podepsaly SLIB ŠKOLÁKŮ

Loučení v knihovně

Naše letošní poslední chvilky nad knihou „Tuze hladová housenka“. Paní knihovnici jsme popřáli hezké léto a přinesli ji malý pozdrav.

Zážitková lesní pedagogika

Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Jejím základním principem je vnímání přírody všemi smysly, které zprostředkovávají speciálně vyškolení lesníci (lesníci s  pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) přímo na svém každodenním pracovišti  – v konkrétním lese. www.lesnipedagogika.cz

DOPRAVA

Minulý týden jsme měli téma „Doprava“. S Dětmi jsme si povídali, jaké druhy dopravy existují, co do nich patří, naučily se základní dopravní značky, které si hned vyzkoušely při procházce městem. Děti si vytvořily dopravní značku „Semafor“, kde si procvičily jemnou motoriku při stříhání, lepení i malování štětcem. Děti se seznámily s veřejnou hromadnou dopravou