Důležité upozornění

Vážení rodiče, 

od 1. 1. 2022 se bude na naší MŠ zdražovat stravné dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., příloha 2.

Strávníci do 6 let

Přesnídávka                      11,- Kč

Oběd                                 22,- Kč

Svačina                              11,- Kč

                   Celkem           44,- Kč

Strávníci 7 let

Přesnídávka                      12,- Kč

Oběd                                23,- Kč

Svačina                             12,- Kč

               Celkem               47,- Kč

Děti do 6 let

stravné          970,- Kč      plus       školné      300,- Kč

 

Děti 7 leté                         1.040,- Kč

 

Předškoláci a děti 7leté školné neplatí. Prosím o změnu trvalých příkazů.

Platbu provádějte nejpozději do 15. dne v měsíci. S případnými dotazy se obracejte na vedoucí stravování p. Veroniku Srncovou. (tel. 731 564 500, 461 316 716)