Pálení čarodějnic

V úterý 30.4. jsme v naší třídě pořádali rej čarodějnic a čarodějů. V tento den přišli všichni v maskách, společně jsme vařili lektvary, čarovali, tančili kolem ohně a na závěr jednu z nás „upálili“.

Vydařený projektový den

Pořád se něco děje a to je prima. Mimo krásného Dne Země u Muzea a slovenských sokolníků jsme měli tento týden i projektový den Lesní pedagogika. Dostali jsme pozvánku na mysliveckou přehlídku s programem pro děti do Boršova. Pozval nás Okresní myslivecký spolek Svitavy a zástupci LČR. Ráno pro nás přijel k Mateřské škole autobus

Kostičky všude, kam se podíváš

S dětmi jsme navštívili výstavu Lego. Děti byly nadšené z toho, co vše je ze stavebnice Lego možné postavit. Tato stavebnice patří, nejen v naší třídě, obecně k těm nejoblíbenějším, a to u chlapců i děvčat.

Úspěch ve výtvarné soutěži

Chtěli by jsme moc poblahopřát Kateřině Mynářové z naší třídy k úspěchu ve výtvarné soutěži Mladý čtenář – BAJKY. Kateřina za svůj obrázek získala úžasné 1. místo. Děkujeme za reprezentování školky a naší třídy a přejeme ji mnoho úspěchů v dalším tvoření.   .

Pomáháme zvířátkům..

V průběhu celého školního roku se snažíme vést děti k ochraně prostředí a rozvoji pozitivního vztahu k přírodě. S tím souvisí i naše vycházka ke krmelci. V průběhu celého týdne nosily děti „dobroty“ pro volně žijící zvířata. V závěru týdne jsme všichni vzali batůžky, nabrali dobroty a vydali se na cestu ke krmelci. Moc jsme

Začíná karneval, zpívej ola ola

V rámci týdenního tematického celku „Masopust“ jsme si s dětmi povídali o jeho významu, vyráběli masky, zpívali. Všichni se těšili na karneval, který jsme pro děti uspořádali v závěru týdne. Každý, kdo v tento den chtěl, přišel v masce a začal karneval. Děti tancovaly na hudbu a závěrem prošly v masopustním průvodu školkou.

Vynášení Morany

Celý týden jsme ve třídě  formou her, říkanek a písniček zaháněli paní Zimu a snažili se přivolat Jaro. V závěru jsme s dětmi vynesli Moranu k potoku u zimního stadionu, kde jsme ji společně „utopili“ ve vodě.    

Předškoláci bilancují

Předškoláci bilancují Co nám uplynulé pololetí přineslo? Zamýšlejí se děti s učitelkami ze Zelené třídy Mateřské školy Jiráskova. 12. září jsme byli v ZUŠ na uměleckých dílnách. Jako vždy nás uvítali učitelé školy s per-fektně připraveným programem. Písničku „Tučňáci“ jsme si zapamatovali a ještě dlouho zpívali. Den otevřených dveří v Charitě nás zaujal nejen dobře

Na skok mezi zvířátky

Již tradičně nás ve školce se svým programem o volně žijící zvěři navštívil lesní pedagog – pan René Kulhan. Pro děti si připravil ukázky různých druhů zvěře a ptactva, soutěže, pracoval s pohádkou. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Dýňování s rodiči

Dýňobraní v naší třídě máme zdárně za sebou. Rády bychom poděkovaly všem zúčastněným rodičům za úžasnou atmosféru a originální nápady při tvoření.