DEN ZEMĚ

V rámci oslav celosvětového DNE ZEMĚ, který je datován na 22. 4. se společnost VHOS, a. s. spolu s DDM, Kulturními službami, Gymnáziem Moravská Třebová a Zdravým městem podílela na výchovně vzdělávací akci určené pro děti z mateřských škol, dále pro děti z I. a II. tříd základních škol, pro děti navštěvující Speciální školu v Moravské Třebové a taktéž pro širokou veřejnost.

Tento výchovně vzdělávací program se uskutečnil 20. 4. 2023 v krásných prostorách parku u Muzea v Moravské Třebové a byl zaměřen na ochranu přírody. Děti hravou formou plnily úkoly na jednotlivých stanovištích, vyzkoušely si postavit komín pro čápy, zkusily vytáhnout ze země žížaly a nakrmit kosy (samozřejmě vše bylo vytvořeno uměle pro děti – u této činnosti si například děti mimo jiné procvičily úchop pinzety), nosily pomocí lžíce semínka do ptačí budky, také pomocí lžíce naplnily misku s vodou pro ptáčky, rozeznávaly stopy zvířat, zachraňovaly ptačí vajíčka vypadnutá z hnízda, tvořily ptačí budku z barevných víček od lahví a rozeznávaly hlasy zvířátek (pouštěno z reproduktoru) a to vše pod dohledem pedagogů a zaměstnanců DDM. V cíli je čekal diplom a sladká odměna v podobě bonbonů.