HMYZ U ŘEK A RYBNÍKŮ

Minulý a začátek tohoto týdne se děti seznámily s hmyzem, který nejčastěji vidíme u rybníků, řek, potůčků, studánek,.. Vysvětlili jsme si důvod, proč některé druhy hmyzu se zdržují převážně u vody. Řekli jsme si, čím se živí a jak vypadjí druhy hmyzu, například komáři, vážky, mravenci, pavouci, kobylky, apod. Třídili jsme pomocí pracovních listů hmyz na létající a nelétající. S dětmi jsme se naučili básničku „Polámal se mraveneček“ a básničku jsme si i zdramatizovali a dětem se to moc líbilo. Naučily se při tom správnému chování v divadle, co dělají herci a co naopak diváci. Dále si děti procvičily počítání formou hry „Chyť muchu“ nebo pracovních listů. Na školní zahradě jsme pozorovaly drobný hmyz – mravence, pavouky, ploštice, aj. Dále jsme se seznámily blíže s mravenci. Jak vypadají, kde žijí, čím se živí, jak vypadá a co obsahuje mraveniště, jak se dorozumívají, apod. Děti se naučily písničku „Příhody včelých medvídků“ nebo „Komáři se ženili“. Toto téma si děti velmi užily.