DOPRAVA

Minulý týden jsme měli téma „Doprava“. S Dětmi jsme si povídali, jaké druhy dopravy existují, co do nich patří, naučily se základní dopravní značky, které si hned vyzkoušely při procházce městem. Děti si vytvořily dopravní značku „Semafor“, kde si procvičily jemnou motoriku při stříhání, lepení i malování štětcem. Děti se seznámily s veřejnou hromadnou dopravou formou dramatizace. Naučily se při ní, že je slušné uvolnit místo cestujícím, kteří jsou staří, nemocní nebo i těhotní. Zazpívaly si písničku „Jede jede mašinka“ a nechybělo i spousty hádanek na téma „doprava“.