Pálení čarodějnic

V úterý 30.4. jsme v naší třídě pořádali rej čarodějnic a čarodějů. V tento den přišli všichni v maskách, společně jsme vařili lektvary, čarovali, tančili kolem ohně a na závěr jednu z nás „upálili“.