Předškoláci bilancují

Předškoláci bilancují

Co nám uplynulé pololetí přineslo? Zamýšlejí se děti s učitelkami ze Zelené třídy Mateřské školy Jiráskova.

12. září jsme byli v ZUŠ na uměleckých dílnách. Jako vždy nás uvítali učitelé školy s per-fektně připraveným programem. Písničku „Tučňáci“ jsme si zapamatovali a ještě dlouho zpívali.

Den otevřených dveří v Charitě nás zaujal nejen dobře připravenou hrou a ukázkou práce v dílnách, ale hlavně myšlenkou pomoci slabším a potřebným.

Přísaha vojáků z vojenské školy na náměstí TGM nám dala nahlédnout do naprosto odlišného prostředí.

Tradiční výstava zahrádkářů ovoce a zeleniny spojená s ochutnávkou nás vždy potěší.

Každý měsíc chodíme na pohádku do divadla, nebo přijede divadlo do naší MŠ. Nejvíce se nám líbila „Větrná pohádka“.

Naše škola se zapojila do programu PROJEKTOVÝ DEN. Jde o naučný program,kdy komplexně rozvíjíme děti po stránce tělesné, rozumové, mravní, pracovní a estetické společně s lektorem pro dané téma.

Zatím se uskutečnily: Projektový den na téma LES s lesním pedagogem René Kulhanem, PROJEKTOVÝ DEN S PAPOUŠKY s panem R. Podolským, další naučný program SE PSY s p. Cápalovou a 100 LET ČSR.

Cíle projektových dnů jsou vždy rozmanité – prohlubování dovedností dětí v oblasti matematické, v oblasti spolupráce, seznámení s novými informacemi a přiblížení chovu a výcviku zvířat pomocí aktivizujících metod.

Děti získávají elementární poznatky o světě lidí a přírody, který je obklopuje.

Nejvíce se nám vydařila dílnička s rodiči HALLOWEEN. Společné dlabání dýní a ochutnávání dobrot z nich nás všechny moc bavilo.

Spolupráce s Městskou knihovnou je díky paní Mazurové na velmi dobré úrovni. Její zasvěcené projekty pro MŠ si užíváme, obohacují nás a rozvíjí.

Toto pololetí jsme prozatím uzavřeli vystoupením na náměstí TGM při rozsvícení vánočního stromu.

Také méme jít navštívit Domov důchodců s naším krásným vánočním pásmem a pohádkou O dvanácti měsíčkách, kterou jsme zatím zahráli pro všechny děti v MŠ. Za babičkami a dědečky však můžeme, až se uzdraví.

Všem rodičům našich dětí a ostatním zúčastněným děkujeme za pomoc a ochotu spolupracovat. Teď už se těšíme na další aktivity a zážitky v novém roce.