Pomáháme zvířátkům..

V průběhu celého školního roku se snažíme vést děti k ochraně prostředí a rozvoji pozitivního vztahu k přírodě. S tím souvisí i naše vycházka ke krmelci. V průběhu celého týdne nosily děti „dobroty“ pro volně žijící zvířata. V závěru týdne jsme všichni vzali batůžky, nabrali dobroty a vydali se na cestu ke krmelci. Moc jsme si tento malý výlet užili.