Světový den vody

vznikl kvůli skutečnosti, že na světě více než miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody a nemá k ní mnohdy ani přístup.
My jsme na oslavu byli připraveni a do MŠ přišli všichni v modrém oblečení.
Děti hovořily o vlastnostech vody, proč je důležitá pro člověka a přírodu živou i neživou, proč se zdá modrá, když je přece čirá.
Foukaly brčkem do vody a ,,bublaly“, ale zajímavější byla voda jarová, která vytvořila bohatý pěnový kopeček.
Se svazkem lahůdkové cibulky jsme udělali pokus- část vložili do sklenice s vodou, část bez vody a budeme pozorovat den za dnem, co se změní.
Na zahradě si děti vyzkoušely, zda umí vodou šetřit. Utvořily řadu a vodu přelévaly z kelímku do kelímku tak, aby v posledním kelímku zůstalo vody co nejvíc. Výsledek byl více než uspokojivý.
Příjemnou tečkou bylo bezesporu chytání bublinek z bublifuků.
Děti radostně výskaly a poskakovaly jako ty hvězdičky na nebi.