A pokračujeme v II. Základní škole Palackého ul. V prostorách školní družiny velmi pěkně připravili a věnovali se nám žáci z vyšších tříd .. bylo to super…jsme 2. skupina děti z naši třídy motylků