Muzikoterapie s pohádkou

Děti prožívaly pomocí hudby pohádku „O Ferdovi“, která byla přizpůsobena jejich věku a možnostem.