Zahájení provozu v MŠ

Dle nařízení vlády ČR mateřská škola zahajuje provoz 12. 4. 2021  pouze pro povinné předškolní vzdělávání (nejstarší oddělení).

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021, se dne 12. 4. 2021 ruší třída pro IZS a končí tím péče o děti rodičů vybraných profesí na určených mateřských školkách, o tyto děti budou nadále pečovat jejich kmenové mateřské školy (děti z MŠ bez rozdílu věku) 

Uvedeným opatřením Ministerstva zdravotnictví se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Při příchodu budou všechny děti v MŠ testovány rodiči (pondělí, čtvrtek). Prosím, počítejte s dostatečnou časovou rezervou.

 

Děti při pobytu v MŠ nemusí mít roušky, respirátory. Přijímány budou pouze děti zdravé, bez rýmy a kašle.

 

Prosím nahlaste docházku svého dítěte do pátku 9.4.2021 do 12.00 hod.