Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022

Opatření k zápisu do II. MŠ Jiráskova 1141 a odloučeného pracoviště

MŠ Tyršova 1 v Moravské Třebové pro školní rok 2021/2022

Zápis 21až22

 

Zápis dětí proběhne od 3. května 2021 do 13. května 2021 a to distanční 

formou. Na školní rok je nutné zapsat i děti nastupující do MŠ i v průběhu

školního roku.

 

K zapsání dětí je nutné doložit Žádost o přijetí a Zápisní list.

Vyzvednout si je můžete po telefonické domluvě

u paní ředitelky Magdy Srncové. Kontakt 777 279 025

nebo vytisknout formulář zde: Žádost o přijetí 2021

 

Způsob doručení vyplněných formulářů:

vhození do schránky před vchodem do MŠ na ulici Jiráskové

e-mailem na: reditelka@skolkamt.cz

osobně po telefonické domluvě ředitelce školy

 

Kritéria pro přijímání dětí 

 

Krátké videonahlédnutí do naší mateřské školky