Rozhodnutí o přijetí do MŠ na školní rok 2024/2025

1-Zveřejnění přijatých dětí k 1.9.2024

„II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy

17.5.2024


R o z h o d n u t í

———————-

Ředitelka. II. Mateřské školy, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, jejíž zřizovatelem je Město Moravská Třebová, T.G.M. 29, rozhodla v souladu s § 34 odst. 3,§165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. l ), Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů takto:
Do mateřské školy od 1.9.2024 byly přijaty tyto děti, kterým bylo přiděleno registrační číslo:


14/24

15/24

16/24

17/24

18/24

19/24

20/24

21/24

22/24

23/24

24/24

25/24

26/24

27/24

28/24

29/24

30/24

31/24

32/25

33/24

34/24

35/24

36/24

37/24

38/24