Robotická myš

V uplynulých dnech, nám do naší třídy „Berušky“, byla zapůjčena hra, která zaujala nejen děti, ale i nás dospělé. Robotická myš – je programovatelný podlahový robot. Pomáhá dětem snadno pochopit, co je to algoritmus, jak ho naprogramovat a následně zhodnotit. Práce s ní podporuje vnímání prostorové orientace a rozvíjení jemné motoriky. Myš motivuje ke hře, verbální komunikaci a ke koncentraci, a přispívá i k rozvoji sociálního cítění v kolektivu.