Berušky na výletě v lese

Dnes jsme se s dětmi vydali na výlet autobusem do lesa v Boršově. Již tradičně si pro nás připravili program lesní pedagogové pod vedením pana Kulhana z LČR ze svitavské lesní správy. Pro děti byl připraven zajímavý program, kdy si děti vyzkoušely zatloukání hřebíků, střílení z luku na terč, střílení ze vzduchovky, lanovou překážkovou dráhu,

Pasování na školáka

Dnešek byl pro děti velice významný. Na zámku byli naši předškoláci pasovaní paní ředitelkou Magdou Srncovou na školáka. Při této slavnostní události nechyběl starosta města Moravská Třebová pan Ing. Pavel Charvát, který si pro děti připravil malý dárek. Malí školáci si odnášeli nejen zážitky, ale i placku a pasovací list. Jakmile skončilo pasování, přesunuli jsme

BERUŠKY NA SPORTOVNÍCH HRÁCH

Dnes jsme se s dětmi vydali na sportovní hry, které se konaly na hřišti u ZŠ Palackého. Naše družstvo bylo, dle pravidel, složené z 5 chlapců a 5 děvčat. Děti ze sebe vydaly to nejlepší. Jejich zapálení do závodů a odhodlání uspět bylo neuvěřitelné. V konkurenci dalších 7 týmů jsme se umístili na krásném 4.

Odpoledne pro rodiče a děti ,,Putování se zvířátky”

Počasí si s námi hrálo, bylo to napínavé do poslední chvíle. Nakonec se umoudřilo a my si mohli užít odpoledne pro rodiče a děti, které se neslo ve znamení zvířátek. Na samém začátku jsme se od pana revírníka Bisa dozvěděli zajímavosti ze života volně žijících zvířat. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť s hravými úkoly.

Čarodějnický rej u Berušek

Dnes jsme si ve školce s dětmi užili slet čarodějnic a čarodějů, plný soutěží, zpěvu, tance a kouzlení. Pro všechny, co se dnes slétli do školky, byla přichystaná i  čarodějná hostina. Pro čaroděje a čarodějnice byl připraven fotokoutek. Všichni jsme si dopoledne náramně užili. 🕷️🕸️🦇 Všem rodičům děkujeme za spolupráci. ☀️

Berušky na výletě

Dnes jsme se s dětmi vydali na výlet do Boršova. Cílem naší cesty byla Chovatelská přehlídka mysliveckých trofejí, kde si pro nás lesní pedagogové připravili zajímavý program. Děti měly možnost vidět lovecké psy, poslechnout si trubače, vidět na vlastní oči orla skalního a dozvědět se o něm zajímavosti. Rovněž měly možnost vidět trofeje srnců, jelenů,

Čarodějnická stezka

Čarodějka v černém hávu, už se chystá na oslavu… Ano, je to tak, blíží se čas čarodějnic a čarodějů. Proto jsme pro vás a vaše děti připravili Čarodějnickou stezku na plotě u MŠ Tyršova (od garáží). Stezka je plná zábavných úkolů, receptů na čarodějné pokrmy, ale naleznete zde i básničku. Za odměnu si můžete s

Berušky v knihovně

Ve čtvrtek jsme navštívili knihovnu. Paní Mazurová si pro nás připravila povídání o knize “Smolný den”, kterou napsal Moritz Petz. Děti poslouchaly příběh, odpovídaly na otázky, věsily prádlo a na závěr si vyrobily čepice z papíru. Všem se dopoledne mezi knihami líbilo a těšíme se zase někdy příště.

Povídej mi pohádku

V rámci tématu ,,Povídej mi pohádku” nás dnes ve školce navštívila paní Mazurová z knihovny. Přinesla s sebou knihu od spisovatele Eduarda Petišky ,,O nejbohatším vrabci na světě”. Na závěr si děti vyrobily vrabečky. Po programu ve školce jsme se vydali na prohlídku knihovny, kde jsme měli možnost navštívit dětské oddělení s ukázkou knih a