Návštěva prvňáčků v MŠ Tyršova

Dne 15. 5. 2019 naši školku navštívila první třída p. uč. Draesslerové, která nám zahrála a zazpívala pohádku „O Budulínkovi“

Děti se zájmem poslouchaly pohádku a moc se nám to všem líbilo

 

.