Dodatek ke Směrnici stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole č. 4/2019

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a uzavření mateřské školy ve smyslu zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve spojení s § 3 vyhl. č. 14/2005 Sb., rozhodlo ředitelství školy

po dohodě se zřizovatelem o prominutí platby školného ve výši 200,- Kč za měsíc duben 2020.

 

Úplata-+dodatek