Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ

Ředitelka II. Mateřské školy, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, jejichž zřizovatelem je Město Moravská Třebová, T.G.Masaryka 29, rozhodla v souladu s § 34 odst.3, § 165 odst.2 písm. b) a § 183 odst. 1, Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský zákon) a v souladu se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Od 1.9.2019 jsou přijaty děti s daným registračním číslem:

10/19

11/16

12/19

13/19

14/19

15/19

16/19

17/19

18/19

19/19

20/19

21/19

22/19

23/19

24/19

25/19

26/19

27/19

28/19

29/19

30/19

31/19

32/19

33/19

34/19

35/19

36/19

37/19

38/19

39/19

40/19

41/19

42/19

43/19

44/19

45/19

46/19

47/19

48/19

49/19

50/19

51/19

52/19

53/19

54/19

55/19