Vánoční besídka

V adventním období jsme se také zodpovědně připravovali na besídku. V den „D“ vládla ve třídě napjatá atmosféra a děti nemohly pro samé očekávání ani odpočívat. Ještě poslední úpravy, přivítání rodičů a hostů a už je to tady! Dětem se program vydařil a milým zpestřením bylo i vystoupení holčiček z tanečního kroužku pod vedením slečny Vašíčkové. Této spolupráce si velmi ceníme.
V průběhu dílny si pak rodiče vytvořili stromeček, ochutnali cukroví a pobesedovali u kávy.
Pro nás byla největším oceněním pochvala ze strany rodičů.