Oznámení ředitelky školy ve věci rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

  1. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy

 

Oznámení ředitelky školy ve věci rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

v souladu s § 183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění

Registrační číslo:

1/18                            14/18                           27/18                      40/18

2/18                            15/18                          28/18                       41/18

3/18                            16/18                          29/18                       42/18

4/18                            17/18                          30/18                       43/18

5/18                            18/18                          31/18                       44/18

6/18                            19/18                           32/18                      45/18

7/18                            20/18                           33/18                      46/1/

8/18                            21/08                           34/18                      47/18

9/18                            22/18                           35/18                      48/18

10/18                          23/18                           36/18

11/18                          24/18                           37/18

12/18                          25/18                           38/18

13/18                          26/18                           39/18

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová , okres Svitavy.

Datum zveřejnění oznámení: 18.5.2018

 

Magda Srncová, ředitelka školy