Změny výše stravného

Od 1. 5. 2020 se zvyšuje cena stravného pro děti.

Ceny stravného se pro jednotlivé věkové kategorie řídí vyhláškou 107/2005 Sb.,

o školním stravování. Pokud strávník zaplatí celodenní stravné, ale odchází domů po

obědě, může si odnést svačinu s sebou.

 

Děti 3 – 6 let                  34,- Kč denně

Děti 7 let                       37,- Kč denně

Přesnídávka:                  8,- Kč denně

                                       9,- Kč (7 leté děti) denně

Oběd:                            19,- Kč denně

                                      21,- Kč (7 leté děti) denně

Svačina                           7,- Kč denně

                                        7,- Kč (7 leté děti) denně