Zeleninový týden

Během tématu se děti seznamovaly s významem zeleniny pro zdraví, možnostmi zpracování a uskladnění, poznávaly ji pomocí smyslů a učily se spolupracovat ve skupinkách…..