Zážitková dílna

V pondělí 25. 2. 2019 proběhla u nás ve školce zážitková dílna „Dřevíčkování“ pod vedením pana Pilnáčka.