Září u včeliček

Jako každý rok se sestava třídy trošku změnila. Změna byla nejen u dětí, ale i u třídních učitelek. Provázet děti tímto školním rokem bude Ivanka se Zdeničkou. Nově jsou ve třídě asistentky pedagoga Janička s Marcelkou. Po krátkém seznamovaní a adaptaci jsme zahájili školní rok návštěvou knihovny, ZUŠ a potěšeni jsme byli i návštěvou Štěpánky Šimonové s morčaty.

Návštěva v ZUŠ.

Je již několikaletou tradicí, že ředitelství ZUŠ připravuje pro naše děti zábavné dopoledne zaměřené na procvičování smyslů, pohybových a vyjadřovacích dovedností, rozvíjení představivosti a fantazie. Děti  společně zpívaly písničku ,,Tučňáci“, kterou rozpohybovaly za doprovodu živé kapely. Poté měly možnost prohlédnout si hudební nástroje a také si je ,,osahat“. Ve skupinkách děti zpracovávaly omalovánky. Byly nadšené a bezprostřední. Ochotně se zapojily do zpěvu, tance i kreslení. Oproti jiným rokům nám však chyběla možnost navštívit dílny samotné, například výtvarnou a nebo zrcadlovou síň určenou pro taneční obor.