Za myslivci na výstavu…

Ve čtvrtek 14.10. jely děti na výstavu trofejí do Boršova, kde se seznamovaly s myslivostí trochu jinak. Byla pro ně připravena stanoviště se psem, sokolem, trubačem a puzzle….