Z pohádky do zahrádky – ovoce

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o podzimním ovoci, jaké ovoce nám právě dozrává, jaké nám nejvíce chutná, apod. Pomocí jablíček děti určovaly velikost a tvar, řadily jablíčka od největšího po nejmenší, měřily výšku svých kamarádů, rozkrojili jsme jablíčko a určovali jsme celek, čtvrtku, půlku.. a nechybělo ani počítání. Děti se naučily básničku „Podzim“ a zazpívaly si písničku „Měla babka“, ke které jsme přidali i taneček ve dojicích. Na školní zahradě si zahrály pohybovou hru „ježci“ a procvičily si stříhání, lepení, skládání papíru a malování. No posuďte sami, jak se dětem jablíčka z papíru náramně podařila 🙂