Vstávej semínko….

Podaří se? V polovině prosince jsme na základě výzvy společnosti OLMA zasadili semínka lípy.

Děti přesně věděly co takové semínko potřebuje a tak náš projekt mohl začít…..

O projektu jsme se zmínili na FB stránkách OLMA (děkujeme rodičům za svolení ke zveřejnění fotografie) a dostali milou odpověď. 🙂

Příspěvek ze dne 6.12.2018. Ještě milejší byla návštěva z Olmy, která dětem darovala dva své výrobky. Věříme, že chutnaly 😉