Voláme jaro

V tomto týdnu nás bylo díky jarním prázdninám málo, my se však nenechali odradit a pomalu jsme začali volat jaro. Děti se během týdne seznámily se znaky jarního období, tedy probouzení přírody, druhy jarních květin, počasí, měsíce, které patří do tohoto období, jarní pranostiky, apod. Děti vyráběly tulipány, které nám zdobí okna naší školky, procvičily si u toho nejen jemnou motoriku, ale také dosavadní dovednosti formou pracovních listů. Zahrály si pohybové hry, u kterých si zopakovaly říkanky – Zlátá brána, Had leze z díry, apod. a naučily se básničku „Jaro“. Ke konci týdne jsme si také zmínili tradici o vynášení Moreny a jednu jsme si vyrobili v předstihu, abychom ji následující pondělí mohli pustit po řece a rozloučit se se zimou. K tomu se také děti naučily písničku o Moreně, kterou si v pondělí při pouštění zazpíváme. Jarní počasí jsme si užívali i na školní zahradě.